szkolenia pierwsza pomoc nauczyciele

Kursy Pierwszej Pomocy dla Nauczycieli

Zgodnie z przepisami, każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Również personel pomocniczy placówki oświatowej ma obowiązek odbywać szkolenia z pierwszej pomocy i co za tym idzie, udzielać jej, gdy będzie taka potrzeba.

Profesjonalni ratownicy

Dzięki praktycznej wiedzy zdobywanej latami w Pogotowiu Ratunkowym, potrafimy przekazywać wiedzę w sposób prosty, ciekawy a jednocześnie profesjonalny i zgodny z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną. Na naszym szkoleniu dowiecie się Państwo jak prawidłowo rozpoznać stan zagrożenia życia i jak skutecznie działać do czasu przyjazdu karetki pogotowia.

Informacje o kursie

Nazwa KursuKursy pierwszej pomocy dla nauczycieli
Adresaci Szkolenia
 • Nauczyciele szkolni
 • Nauczyciele przedszkolni
 • Kadra szkoły
 • Kadra przedszkola
 • Pracownicy szkół
 • Pracownicy przedszkoli
Plan Szkolenia

Przykładowy program:

 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • Ocena podstawowych czynności życiowych
 • Zgłaszanie zdarzenia na numery alarmowe
 • Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej
 • Resuscytacja krążeniowo- oddechowa dzieci
 • Bezpieczne użycie zewnętrznego defibrylatora automatycznego AED
 • Pozycja bezpieczna u nieprzytomnego
 • Zadławienia u dzieci i osób dorosłych
 • Urazy głowy – objawy niepokojące
 • Omówienie urazów kręgosłupa oraz innych urazów narządu ruchu
 • Podtopienie, porażenie prądem
 • Stany zagrożenia życia: napad drgawek(padaczka), hipoglikemia(cukrzyca), 13) Ciężkie reakcje alergiczne,omdlenie
 • Tamowanie krwotoków, unieruchamianie ciał obcych w ranie
 • Wyposażenie apteczki osobistej
Sprzęt Szkoleniowy
 • Fantomy do RKO, w tym część z komputerowym pomiarem jakości prowadzonych uciśnięć klatki piersiowej oraz objętości wdechów usta-usta
 • Kamizelka do zadławień Act- Fast
 • Automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED): AED automatyczny i AED półautomatyczny
 • Deska ortopedyczna
 • Szyny do złamań kości
 • Apteczki pierwszej pomocy
 • Zestaw sztucznych ran
 • Sztuczna krew
 • Jednorazowe maseczki do wdechów usta-usta
 • Rękawiczki
Harmonogram kursuOkoło 5 godzin lekcyjnych
Cena KursuCena ustalana indywidualnie
Miejsce KursuW szkole lub placówce edukacyjnej